Smernica č. 1/2010, Hlava 4, bod 9):

Držiteľ preukazu pilot LŠZ nie je oprávnený vykonávať v súvislosti s preukazom pilot LŠZ žiadnu obchodnú letovú činnosť (leteckú dopravu a letecké práce).

Smernica č. 2/2010, Hlava 1, bod 5):

 LŠZ je lietadlo osobitnej kategórie, ktoré je v súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z.    § 2 ods. c/, určené na športovú leteckú činnosť, rekreáciu, turistiku a výcvik pilotov LŠZ a ktoré je v súlade s Prílohou II Nariadenia európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 216/2008 z 30. 2. 2008 a ktoré jeho pôvodca označí ako LŠZ. 

Smernica č. 2/2010, Hlava 1, bod 6):

 LŠZ nie je povolené osvedčiť a použiť na obchodnú leteckú činnosť v zmysle zákona 143/1998 Z. z. § 37 a §44. 

« späť

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. | Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.