Oznam o zrušení školenia na Králikoch

Pridané: Piatok, 19.Máj 2017, Oznamy

VFR I - LETY DO ZAHRANIČIA - školenie/kurz

Pridané: Pondelok, 13.Marec 2017, Oznamy

Dňa 22. apríla 2017 organizuje SFUL v priestoroch Leteckého športového centra (LŠC) na letisku Boľkovce/Lučenec školenie/kurz "VFR I - lety do zahraničia" .....

Voľby funkcionárov SFUL – usmernenie

Pridané: Utorok, 31.Január 2017, Oznamy

V súvislosti s konaním členskej schôdze SFUL s voľbami riadiacich orgánov SFUL sa množia otázky a chybné výklady situácie.
Preto považujem za nutné včas niektoré fakty našim členom pripomenúť napriek tomu, že sa ich môžu dozvedieť na našej webovej stránke a stanovách SFUL. 

Členovia SFUL budú voliť funkcie:

  1. Prezident SFUL
  2. Štyroch členov výkonnej rady SFUL
  3. Troch členov revíznej komisie
  • Každý platný člen SFUL má možnosť navrhnúť kandidátov do jednotlivých funkcií. Vzhľadom na to, že doterajší prezident nemieni kandidovať na túto funkciu na ďalšie obdobie, je potrebné navrhovať iného kandidáta.
  • VR SFUL z návrhov zostaví kandidátku, ktorá bude uvedená na volebnom lístku.
  • Volič, platný člen SFUL na členskej schôdzi spracuje volebný lístok tak, že preškrtne podľa neho nevhodného kandidáta a nechá len ním voleného kandidáta.
  • Kandidát je zvolený do funkcie ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných prezentovaných členov (Stanovy SFUL, článok 12, odsek 4).
  • Osobitne aktuálny prezident vykonáva funkciu až do zvolenia nového prezidenta členskou schôdzou SFUL. Ak k zvoleniu nového prezidenta nedôjde, aktuálny prezident naďalej vykonáva svoju funkciu až do novej voľby (Stanovy SFUL, článok 14, odsek 4)

Čo z toho vyplýva pre členov SFUL?

Hlavne  by mali byť aktívni pri tvorbe kandidátky, zodpovedne navrhovať a voliť funkcionárov a to takých, o ktorých si myslia, alebo sú presvedčení, že dokážu riadiť SFUL tak, aby naplnili požiadavky a predstavy svojich členov. Lebo ako budú voliť, tak sa budú mať. Podľa dosiahnutých výsledkov doteraz to členovia úspešne zvládli, dúfajme, že to bude tak aj v budúcnosti.

Usmernenie na stiahnutie tu

Schválenie prijatia nových uchádzačov o členstvo SFUL

Pridané: Nedeľa, 4.December 2016, Oznamy

VR schválila ku dňu 27.11.2016 prijatie uchádzačov o členstvo SFUL.

 

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.