Formuláre

2% z dane - Vyhlásenie-2019-DP-2018-editovateľné OKOK.pdf

2% z dane - Potvrdenie-2019-DP-2018-editovateľné OKOK.pdf

Formulár č.1  Žiadosť o vydanie preukazu Žiak - Pilot LŠZ

Formulár č.2 - Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti preukazu Pilot LŠZ 

Formulár č.3 - Osvedčenie o absolvovaní výcviku
Formulár č.4 - Protokol z teoretickej skúšky pilota LŠZ
Formulár č.5 - Protokol z praktickej skúšky pilota LŠZ
Formulár č.6 - Vysvedčenie o teoretickom preskúšaní pred praktickým výcvikom
Formulár č.7 - Protokol z teoretického preskúšania pred výcvikom
Formulár č.8 - Písomný súhlas zákonného zástupcu neplnoletého s vykonaním výcviku
Formulár č.9 - ZMENENÝ - viď nižšie s označením NOVÝ
Formulár č.10 - Žiadosť o schválenie typového vzoru
Formulár č.11 - Oznámenie o úmysle zhotoviť LŠZ
Formulár č.12 - Prehlásenie o ukončení stavby LŠZ
Formulár č.13 - Neobsadený
Formulár č.14 - Protokol o meraní hmotnosti a polohách ťažiska
Formulár č.15 - Protokol o tesnosti pitotstatickej sústavy
Formulár č.16 - Protokol o kompenzácii magnetického kompasu
Formulár č.17 - Program pozemných a letových skúšok - návrh skúšobného pilota
Formulár č.18 - Žiadosť o vydanie ZPLS a pridelenie poznávacej značky 
Formulár č.19 - Protokol z letových skúšok
Formulár č.20 - Prehľad o plnení požiadaviek osvedčovacieho predpisu
Formulár č.21 - ZMENENÝ - viď nižšie s označením NOVÝ
Formulár č.22 - Osvedčenie o typovom vzore (OTV)
Formulár č.23 - Žiadosť o povolenie úpravy, prestavby LŠZ a zástavby zariadení
Formulár č.24 - FORMULÁR č. 24 - DOTAZNÍK LŠZ.xls

Formulár č.25 - Žiadosť o výmaz LŠZ z evidencie SFUL
Formulár č.26 - Žiadosť o vydanie exportného osvedčeniaformular26.doc
Formulár č.30 - Prihláška za člena SFUL - formular 30  

Postup 7 - NOVÝ - Postup 7 pri vykonaní dodatočnej skúšky a predlžení PLS.doc

Formulár č.21 - NOVÝ - ŽIADOSŤ.pdf

Formulár č. 21 - NOVÝ - ŽIADOSŤ.xls

Postup 7 - NOVÝ - Postup 7 pri vykonaní dodatočnej skúšky a predlžení PLS.pdf

Formulár č.9 - NOVÝ - PROTOKOL Z DODATOČNEJ SKÚŠKY.xls

Formulár č. 9 - NOVÝ - PROTOKOL Z DODATOČNEJ SKÚŠKY.pdf

 

 

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.