Kontaktné údaje

Sídlo
Slovenská federácia ultraľahkého lietania
letisko Boľkovce 227
984 01 Lučenec
 IČO: 317 889 98
Poštová adresa
Slovenská federácia ultraľahkého lietania
letisko Boľkovce 227 
984 01 Lučenec
 DIČ: 202 143 0301

E-mail

Marián Sluk st. - prezident SFULsluk@sful.sk
Marián Sluk st. - hlavný letový inšpektorsluk@sful.sk
Ing. Milan Cibák, CSc. - hlavný technik SFULcibak@sful.sk
Marián Sluk ml. - vedúci výcvikového strediska SFULslukjr@sful.sk
Mgr. Ivana Rajťúková - športový funkcionár SFULrajtukova@sful.sk
Telefóny
prezident
0905 60 27 06
hlavný letový inšpektor
0905 60 27 06
hlavný technik
0905 22 05 95
športový funkcionár - asistent prezidenta
0911 20 31 55 
vedúci výcvikového strediska 
0907 51 76 11
Bankové spojenie

 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55 
číslo účtu: 2620800315/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2080 0315
SWIFT/BIC: TATRSKBX

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.