Kontaktné údaje

Sídlo
Slovenská federácia ultraľahkého lietania
letisko Boľkovce 227
984 01 Lučenec
 IČO: 317 889 98
Poštová adresa
Slovenská federácia ultraľahkého lietania
letisko Boľkovce 227 
984 01 Lučenec
 DIČ: 202 143 0301

E-mail

Marián Sluk st. - prezident SFULsluk@sful.sk
Marián Sluk st. - hlavný letový inšpektorsluk@sful.sk
Ing. Vladimír KREMPASKÝ - hlavný technik SFULkrempasky@sful.sk
Marián Sluk ml. - vedúci výcvikového strediska SFULslukjr@sful.sk
Telefóny
prezident
0905 60 27 06
hlavný letový inšpektor
0905 60 27 06
hlavný technik
0915 95 92 76
vedúci výcvikového strediska 
0907 51 76 11
Bankové spojenie

 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55 
číslo účtu: 2620800315/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2080 0315
SWIFT/BIC: TATRSKBX

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.