Poistenie LŠZ

Ak ste sa rozhodli uzavrieť poistenie na škody spôsobené prevádzkou LŠZ tretím osobám urobili ste dobre, pretože Vám to ukladá zákon ako povinné / zákonné poistenie. Ak takéto poistenie neuzavriete, radšej nelietajte, lebo lietate v rozpore so zákonom č. 143/1998 Z. z. § 13 odsek 1 a 2 a § 14 odsek 1e.

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.