Postup pri zápise LŠZ do evidencie SFUL a vydaní PLS

Do evidencie SFUL môže byť zapísané jednoduché LŠZ spĺňajúce aktuálne podmienky dotknutej slovenskej a európskej legislatívy a ktoré bolo nadobudnuté:

  • individuálnym zhotovením,  t. j. amatérsky minimálne z 51 % celkového objemu prác a ktorého MTOW nepresahuje 600 kg,
  • nákupom alebo iným nadobudnutím , bez obmedzenia amatérskym zhotovením, ktorých MTOW nepresahuje 300 kg u jednomiestnych resp. 450 kg u dvojmiestnych,
  • nákupom alebo iným nadobudnutím jednomiestne a dvojmiestne gyroplány (vírniky ) bez obmedzenia amatérskym zhotovením, ktorých MTOW nepresahuje 560 kg,
  • Nákupom alebo iným nadobudnutím vetrone, bez obmedzenia amatérskym zhotovením, ktorých prázdna hmotnosť nepresahuje u jednomiestnych 80 kg a u dvojmiestnych 100 kg.

Zápis LŠZ do evidencie SFUL a vydanie PLS sa vykoná podľa:

  • postupu pre dovoz LŠZ zo zahraničia ak sa jedná o LŠZ získané a dovezené zo zahraničia,
  • po predložení príslušných dokladov LŠZ a kúpnej zmluvy, alebo nahrádzajúceho dokladu, ak sa jedná o LŠZ zakúpené a evidované v SFUL, resp. výmazu z Registra lietadiel SR, ak sa jedná o lietadlo v ňom registrované,
  • podľa postupu pri zhotovení LŠZ, ak sa jedná o individuálne amatérsky zhotovené LŠZ.

Ďalej zápis do evidencie LŠZ SFUL môže byť vykonaný,  ak LŠZ  vlastnia a/alebo prevádzkujú právnické osoby so sídlom v SR alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo SR a trvalý pobyt v SR a sú členmi SFUL.

SFUL prostredníctvom svojho hlavného technika  môže požadovať úkony nad rámec vyššie uvedených.

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.