Postup pre predĺženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Žiadateľ o predĺženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ musí splniť tieto podmienky:

  1. Byť aktuálne platným členom SFUL.
  2. V dobe platnosti preukazu spôsobilosti podať na adresu SFUL žiadosťopredlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ na predpísanom formulári (originál) formulár č.2
  3. Protokol z praktickej skúšky pilota LŠZ (originál)formulár č.5 podpísaný inštruktorom alebo inšpektorom, ktorý skúšku vykonal a inšpektorom, ktorý preukaz spôsobilosti predlžil doručiť do 5 kalendárnych dní od vykonania praktickej skúšky, na adresu Slovenská federácia ultraľahkého lietania letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec.

Praktické preskúšanie so žiadateľom vykoná inštruktor, alebo inšpektor.

Platnosť preukazu spôsobilosti pilot LŠZ predĺži o dva roky mínus 1 deň inšpektor, ktorý predĺženie vyznačí a potvrdí svojím podpisom v preukaze spôsobilosti uchádzača a v protokole z praktickej skúšky.
 

Upozornenie: 

Výkonná rada stanovuje s účinnosťou od 1. 1. 2012 jednorazový mimoriadny členský príspevok  70 € na obnovenie platnosti Preukazu pilot LŠZ, ak žiadosť o predĺženie bola podaná  po skončení doby jeho platnosti.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.