Postup pre zrušenie dočasných obmedzení Ob.:1, Ob.:2

Dočasné obmedzenie 1.:

Obmedzenie letov v priestoroch okrskov letísk s riadenou letovou prevádzkou:
Držiteľ preukazu pilot LŠZ nemôže vykonávať samostatné lety v riadených okrskoch (CTR) a koncových riadených oblastiach (TMA)  pokiaľ nie je držiteľom preukazu rádiooperátora a neabsolvoval praktický výcvik a preskúšanie z letov v riadených vzdušných priestoroch a leteckej rádiovej komunikácie s inštruktorom LŠZ v PrVS SFUL.

Žiadateľ o zrušenie dočasného obmedzenia č. 1 musí splniť tieto podmienky:

  1. Byť aktuálne platným členom SFUL.
  2. Podať na adresu SFUL, letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec žiadosť na predpísanom formulári (originál) formulár č.2"o: ...  zrušenie obmedzenia".
  3. Doručiť na adresu SFUL do 5 dní osvedčenie o absolvovaní praktického výcviku pilota LŠZ (originál) formulár č.3, v stanovenom rozsahu  podpísaný inštruktorom, ktorý výcvik vykonal.

Dočasné obmedzenie 2.:

Obmedzenie prítomnosti osoby bez platnej leteckej kvalifikácie na palube:
Iná osoba (bez leteckej kvalifikácie) môže byť počas letu na palube LŠZ len  vtedy ak pilot riadiaci LŠZ získal skúsenosti aspoň z 50 hodín letu na LŠZ a z toho najmenej 10 hodín na rovnakom type. Požadovaný nálet kontroluje inštruktor LŠZ PrVS SFUL.

Žiadateľ o zrušenie dočasného obmedzenia č. 2 musí splniť tieto podmienky:

  1. Byť aktuálne platným členom SFUL.
  2. Podať na adresu SFUL, letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec žiadosťna predpísanom formulári (originál) formulár č.2"o: ...  zrušenie obmedzenia".
  3. Inštruktori/ inšpektori  svojim podpisom potvrdzujú vykonanie a overenie jednotlivých úkonov v žiadosti ČASŤ „B“ riadky 3 a 5.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.