Postup pri úmysle individuálne zhotoviť LŠZ

  1. Rozhodnutie stavať.
  2. Špecifikácia predstáv a požiadaviek budúceho užívateľa postaveného LŠZ.
  3. Zhodnotenie teoretických vedomostí, praktických skúseností a manuálnej zručnosti staviteľa.
  4. Zriadenie vyhovujúceho pracoviska vybaveného porebnými nástrojmi, zariadením a prípravkami.
  5. Získanie potrebnej stavebnej dokumentácia v rozsahu Smernice č. 2/2010 Hlava 5 ods. 4 a/ až e/ v prípade, že stavané LŠZ nemá Osvedčenie o typovom vzore (OTV formulár č.22). Ak stavané LŠZ má OTV, dokumentácia bude v rozsahu podľa Smernice č. 2/2010 Hlava 4 odst. 3.
  6. Záujemca vyplní a pošle Oznámenie o úmysle zhotoviť LŠZ (formulár č.11) s prílohami podľa Smernice č. 2/2010 Hlava 5 odst. 4 a, b, c.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.