Postup pre dovoz LŠZ zo zahraničia do SR

 1. Dovozca písomne oznámi úmysel doviezť LŠZ zo zahraničia (bez formuláru), kde uvedie:
  1. špecifikáciu LŠZ najmä typ, rok vzniku, nálet draku motora, vrtule celkom a po vykonanej GO
  2. letovú spôsobilosť t. j. platnosť preukazu spôsobilosti a ďalších letových dokladov
  3. dokladovanie spôsobu vzniku t. j.
   • Vyrobené v osvedčenom výrobnom procese v osvedčenej výrobnej organizácii.
   • Amatérsky zhotovené pre potreby zhotoviteľa.
   • Kombináciou výroby a zhotovenia s určením podielu každého použitého spôsobu vzniku LŠZ.
   • Dokladom pre posúdenie podielu výroby a zhotovenia musí byť najmenej jeden z týchto dokladov:
    • faktúra výrobcu s kusovníkom dodávky v jej prílohe,
    • zápisy o dozorovaní stavby t.j. prihlásenie stavby a pridelenie stavebného dozoru (vydáva SFUL), prehlásenie o ukončení stavby (formulár č.12) a záverečný protokol o stave LŠZ (formulár č.13).
    • čestné prehlásenie zhotoviteľa (spravidla prvý majiteľ) o spôsobe vzniku LŠZ s overeným podpisom
    • iný špecifický doklad nahrádzajúci aspoň jeden z vyššie uvedených.
   • Zároveň dovozca podá žiadosť o vydanie PLS a zápis do evidencie (formulár č.21).
   • SFUL oznámi dovozcovi stanovisko k dovozu so zdôvodnením stanoviska.

Upozornenie:

Bez kladného stanoviska SFUL k dovozu nebude možné predmetnému LŠZ vydať PLS a zapísať ho do evidencie LŠZ.

 1. Dovezené LŠZ pristaví na vykonanie osvedčovania v rozsahu Smernica č.2/2010 Hlava 6 odst. 1 a/ až i/
 2. Po vykonaní osvedčovania spôsobilosti a na základe dodania dokladov podľa vyššie uvedeného bodu 2, SFUL vykoná zápis do evidencie LŠZ a vydá potrebné letové doklady.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.