Postup pre získanie členstva vo SFUL

  1. Uchádzač o členstvo vyplní  a osobne podpíše originál (formulár č.30) – prihláška za člena SFUL  a odošle na poštovú adresu SFUL.
  2. Uchádzač o členstvo zaplatí vstupný členský príspevok vo výške 100,- €.
  3. Uchádzač o členstvo zaplatí členský príspevok na kalendárny rok vo výške 100,- €.
  4. Prijetie prerokuje výkonná rada a o výsledku bude každý uchádzač o členstvo informovaný prostredníctvom web. stránky http: www.sful.sk
  5. Výkonná rada SFUL prerokuje prihlášku a vydá stanovisko. Prijatý člen bude zverejnený na www.sful.sk. Neprijatému členovi, SFUL oznámi na jeho adresu odôvodnenie rozhodnutia výkonnej rady. 

V prípade platby prevodným príkazom plaťte na bežný účet SFUL: IBAN: SK6611000000002620800315, SWIFT: TATRSKBX

V časti účel platby uveďte: Vaše meno a priezvisko, vstupný členský príspevok, členský príspevok na kalndárny rok.

Členský preukaz SFUL sa nevydáva.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.