Postup pre získanie členstva vo SFUL

  1. Uchádzač o členstvo vo SFUL vyplní  a osobne podpíše originál (formulár č.30) – prihláška za člena SFUL  a odošle na poštovú adresu SFUL.
  2. Výkonná rada SFUL prerokuje prihlášku a vydá stanovisko. Prijatý člen bude zverejnený na www.sful.sk. Neprijatému členovi, SFUL oznámi na jeho adresu odôvodnenie rozhodnutia výkonnej rady. 
  3. Prijatý člen uhradí na bežný účet SFUL  IBAN: SK6611000000002620800315 vstupný členský príspevok 100,- € a  členský príspevok na kalendárny rok 100,- € , t. j. spolu 200 €.
    Identifikácia platby – do účelu sa uvedie meno uchádzača a účel platby 
  4. Po pripísaní čiastky na účet SFUL uchádzač musí byť schválený výkonnou radou.
  5. Členský preukaz SFUL sa nevydáva.
Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.