Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti Pilot LŠZ - držiteľov PPL, CPL, ATPL a iné

Žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ musí splniť tieto podmienky:

 1. Byť aktuálne platným členom SFUL.
 2. Podať SFUL žiadosť o vydanie preukazu pilot LŠZ (originál) formulár č.2 na adresu Slovenská federácia ultraľahkého lietania letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec.

Prílohy k žiadosti o vydanie preukazu spôsobilosti:

  1. osvedčenie zdravotnej spôsobilosti,
  2. preukaz spôsobilosti (PPL, CPL, ATPL a iný.),
  3. osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby,
  4. preukaz totožnosti,
  5. portrétovú fotografiu 3 x 3,5 cm s jednofarebným pozadím (bez slnečných okuliarov).

Preukaz bude vydaný a platný len do ukončenia preškolenia na typ LŠZ.

Typové preškolenie so žiadateľom vykoná inštruktor, alebo inšpektor.


Praktické preskúšanie so žiadateľom vykoná inštruktor, alebo inšpektor.

Preskúšavajúci inšpektor podľa postupu pre predlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ vykoná predlženie preukazu na dva roky mínus 1 deň.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.