Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti Žiak - Pilot LŠZ

Žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti žiak - pilot LŠZ musí splniť tieto podmienky:

 1. Byť aktuálne platným členom SFUL.
 2. Podať SFUL na predpísanom formulári žiadosť o vydanie preukazu žiak-pilot LŠZ (originál) formulár č.1 s prílohami, na adresu Slovenská federácia ultraľahkého lietania letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec.
 3. V čase podania žiadosti dovŕšiť vek 16 rokov.

Prílohy k žiadosti o vydanie preukazu spôsobilosti žiak - pilot LŠZ:

  1. platné osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti minimálne II. triedy,
  2. portrétovú fotografiu s jednofarebným pozadím (bez slnečných okuliarov),
  3. vysvedčenie o absolvovaní teoretického preskúšania pred začiatkom leteckého výcviku z teoretických vedomostí, potrebných na začatie praktického výcviku v rozsahu Smernice č.7/2004 SFUL (originálformulár č.6
  4. protokol z teoretického preskúšania, podpísaný inštruktorom a uchádzačom pre každé cvičenie (original) formulár č.7,
  5. písomný súhlas zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, s vykonaním letového výcviku pilota LŠZ, overený notárom (originál) formulár č.8,
  6. pred prvým samostatným letom doplniť osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby,
  7. fotokópiu preukazu totožnosti.

Upozornenie:

Preukaz žiak - pilot LŠZ sa vydáva na dobu 18 mesiacov bez možnosti predĺženia platnosti. Pokiaľ výcvik nebol ukončený v období 18 mesiacov, je nutné žiadať o vydanie nového preukazu žiak - pilot LŠZ ešte pred uplynutím jeho platnosti.

Výkonná rada stanovuje s účinnosťou od 1. 1. 2012 jednorazový mimoriadny členský príspevok  70 € na vydanie nového preukazu po skončení doby platnosti predchádzajúceho (doterajšieho) preukazu žiak - pilot LŠZ.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.