Postup pri hlásení leteckých udalostí

Dúfame, že nasledujúci postup nebudete nútení nikdy použiť. Ak predsa vznikne letecká udalosť LŠZ, pri ktorej došlo k ujme na zdraví osôb a/alebo k značnej škode na hnuteľnom a/alebo nehnuteľnom majetku postupujte takto:

 1. Leteckú udalosť bez zbytočného zdržiavania oznámte na:
  1. Letecký a námorný vyšetrovací úrad Ministerstva dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
   • mobil: 00421 917 49 08 17
   • telefón: 00421 2 5949 4468
   • e-mail: vysetrovanie@mindop.sk
   • fax: 00421 2 5273 1442  
  2. prevádzkovateľovi LŠZ (ak nie účastníkom leteckej udalosti)
  3. Slovenskej federácii ultraľahkého lietania
   • mobil: 00421 905 22 05 95
   • mobil: 00421 905 60 27 06
   • e-mail: sful@sful.sk
 2. Ďalej sa správajte podľa ich pokynov a všeobecných zásad záchrany a podľa danej situácie.

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.