Postup pri individuálnom zhotovení LŠZ

  1. Hlavný technik SFUL na základe doručeného oznámenia o úmysle zhotoviť LŠZ (formulár č.11) a príloh rozhodne o povolení stavby. Rozhodnutie písomne oznámi zhotoviteľovi a dozorujúcemu inšpektorovi-technikovi SFUL v rovnopisoch.
  2. Zhotoviteľ kontaktuje dozorujúceho inšpektora – technika SFUL a dohodne jeho prvú návštevu.
  3. Zhotoviteľ pri prvej návšteve dozorujúceho inšpektora - technika SFUL predvedie pripravené pracovisko a dokumentáciu v rozsahu Smernica č. 2/2010 Hlava 5 ods. 4 a,d,e, resp. Hlava 4 odst. 3.
  4. Zhotoviteľ sám, alebo s pomocníkmi zhotoví LŠZ v úzkej spolupráci a podľa pokynov dozorujúceho inšpektora - technika SFUL.
  5. Zhotoviteľ po ukončení stavby LŠZ písomne oznámi, na adresu SFUL, ukončenie stavby (formulár č.12) s prílohami podľa Smernica č. 2/2010 Hlava 5 odst. 4 g/.
  6. Hlavný technik SFUL na základe doručeného prehlásenia o ukončení stavby (formulár č.12 s prílohami) vydá a zhotoviteľovi doručí zvláštny preukaz letovej spôsobilosti (ZPLS).
  7. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie letových skúšok.
  8. Zhotoviteľ po vykonaní letových skúšok doručí na adresu SFUL žiadosť o vydanie PLS (formulár č.21) s prílohami podľa Smernica č. 2/2010 Hlava 5 odst. 4 h/.
  9. Ak boli splnené všetky požiadavky osvedčovacieho predpisu (viď formulár č.11 doručený do SFUL v konaní pred začatím stavby), vydá SFUL Preukaz letovej spôsobilosti (PLS) a ďalšie potrebné letové doklady . Tým je LŠZ uvoľnené do letovej prevádzky a je k dispozícii prevádzkovateľovi na používanie podľa platných predpisov.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.