Ako sa dá získať pilotný preukaz pre LŠZ

Ak má niekto snahu riadiť lietadlo, mal by to v prvom rade vedieť. Z toho vyplýva, že by sa to mal niekde naučiť. Ak sa to niekde naučil a vie to, mal by to mať potvrdené nespochybniteľným spôsobom t. j. mal by mať vydanú a platnú licenciu v našom prípade preukaz pilot LŠZ. Takýto preukaz môže vydať oprávnená inštitúcia, ak žiadateľ splnil všetky podmienky na jeho vydanie. Aké sú to podmienky sa každý môže dozvedieť v príslušných zákonoch, smerniciach a predpisoch.

V našom prípade je to Smernica SFUL č. 1/2010 a postupy pre získanie. Z nich vyplýva, že preukaz pilota možno získať dvomi spôsobmi

  1. Absolvovať výcvik v stanovenom rozsahu v oprávnenom výcvikovom zariadení. Tento spôsob je jediný možný pre záujemcov „z ulice“ t. j. bez akejkoľvek platnej leteckej kvalifikácie. Treba kontaktovať niektorú z prevádzok výcvikového strediska SFUL, zo zoznamu na tejto stránke. Prevádzka zariadi ďalší postup.
  2. Držiteľ platnej licencie PPL, CPL, ATPL získa preukaz pilot LŠZ po preškolení na LŠZ , ak doručí na SFUL potrebné doklady resp. ich kópie podľa postupu na tejto web stránke

Držiteľ platnej licencie na vetrone je riešený hlavným letovým inšpektorom pravdepodobne skrátenou osnovou výcviku.

Držiteľ inej platnej licencie (LAA ČR a pod.) je riešený hlavným letovým inšpektorom individuálne.

Ako sa dá získať vlastné LŠZ

To upravuje Smernica 2/2010 SFUL.

Sú tri možnosti:

  1. Individuálnym zhotovením amatérom, alebo skupinou amaterov najmenej 51 % z objemu stavby.
  2. Nákupom hotového LŠZ, ktoré bolo postavené za rovnakých podmienok v SR
  3. Dovozom LŠZ do SR

Postup pre každý prípad získania vlastného LŠZ je uverejnený na tejto web stránke v časti „Postupy“.

Je racionálne ak po rozhodnutí vlastniť lietadlo bude nasledovať preštudovanie príslušných zákonov, smerníc a predpisov najmä zákon 143/1998 Z.z., Nariadenie Europarlamentu č. 216/2008 príloha II, Smernica 2/2010 SFUL a Poverenia č. 3/2009-P LÚ SR v záujme bezproblémovej evidencie a prevádzky takto získaného LŠZ.

Treba mať stále na pamäti, že LŠZ je prevádzkovateľné pre vlastú potrebu na rekreáciu a šport bez akéhokoľvek komerčného využitia.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.