1. Výzva SFUL na nahlásenie svojich nárokov na príspevok z EU fondov mala úlohu zistiť približný počet rádiostaníc, ktoré by bolo možné zahrnúť do dotácie. Rozhodne to nemôžete považovať za žiadosť o dotácie ani za objednávku rádiostanice.                                           
  2. Ak sa podarí získať dotácie na tento účel, pravdepodobný ďalší postup bude:
  • Žiadateľ, ktorý je majiteľom LŠZ so zabudovanou, resp. mobilnou (rúčkou) rádiostanicou s frekvenčným krokom 25 kHz, túto musí do 31.12.2017 vymeniť za rádiostanicu s frekvenčným krokom 8,33 kHz
  • Postup ešte bude upravený, ale pravdepodobne bude tento.: Žiadateľ / majiteľ LŠZ si kúpi jednotlivo alebo skupinovo rádiostanicu 8,33 kHz ku konkrétnemu LŠZ, zaregistruje ju na Úrade pre reguláciu  elektronických komunikácií a poštových služieb, spracuje žiadosť o dotáciu s potrebnými dokladmi o nákupe  a ešte nevieme kde ju pošle. Ak bude mať všetko v poriadku a dostatok šťastia, môže mu byť poskytnutá dotácia až do výšky 85 % z nákupnej ceny. Každý žiadateľ si nákup, registráciu a žiadosť o dotáciu administratívne rieši sám. Zároveň musí byť držiteľom osvedčenia rádiofonistu všeobecného alebo obmedzeného I, II.

To je zatiaľ všetko čo vieme.

Vysvetlenie na stiahnutie tu

« späť

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. | Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.