Nárok na zákonné poistenie:

Poistiť sa môžu členovia a LŠZ členov SFUL. Pri poistení LŠZ alternatíva 1 t. j. zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou LŠZ tretím osobám, musí byť členom SFUL majiteľ a/alebo prevádzkovateľ predmetného LŠZ s riadne splnenými povinnosťami člena SFUL, najmenej za posledné tri kalendárne roky po sebe idúce,  včítane aktuálneho.

Tabuľka "A"   podľa poistenia č. 1 (poistenie ČSOB)

Tabuľka "B"   podľa poistenia č. 2   (poistenie Experting)

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.